Skip Navigation Links
แพทย์ผู้รักษา >Expand แพทย์ผู้รักษา >
ติดต่อเรา >
ภาพตัวอย่างผู้มารักษาจริง >
ธรรมชาติของเส้นผม >
ผมร่วง ผมบาง >
ศรีษะเถิก ศรีษะล้านExpand ศรีษะเถิก ศรีษะล้าน
แผนที่ >
  
 

ธรรมชาติของเส้นผม  

         ผม  แต่ละเส้นงอกจากเดอร์มัลแปปิลลาไปเป็นเซลล์ที่เรียกว่าแมทริกซ์ (Matrix)ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่ผลิตเซลล์ผม เมื่อเซลล์นี้แบ่งตัวขึ้นมา ก็จะดันเซลล์เก่าขึ้นไปข้างบนจนอยู่เหนือผิวหนังเซลล์ผมที่ถูกผลักขึ้นมาเรื่อยๆจะค่อยๆตายขณะเดียวกันก็ผลิตสารเคอราติน (Keratin) พอกพูนขึ้นสารเคอราตินนี้จะเรียงตัวเป็นเส้นขนานแต่ละเส้นของเคอราตินจะถูกยึดติดกันด้วยพลังไดซัลไฟด์บอด์ (Disulfide Bond) เมื่อสารเคอราตินถูกผลักให้สูงขึ้นๆจะมีการเรียงตัวแบ่งออกเป็น 3 ชั้นชัดเจนขึ้น  ซึ่งชั้นแรกคือชั้นแกนกลางเรียกว่า เมดัลลา (Medulla)  ชั้นถัดออกไปคือ คอร์เท็กซ์ (Cortex) ส่วนชั้นผิวนอกสุดเรียกว่า คิวติเคิล (Cuticle)

        

ชั้นเมดัลลา(Medulla) มีเซลล์รูปร่างกลมๆระหว่างเซลล์มีช่องอากาศแทรกอยู่ทำให้ดูคล้ายฟองน้ำ   

ชั้นคอร์เท็กซ์  (Cortex) มีเซลล์รูปร่างกระสวยซึ่งเป็นเซลล์ตายที่เต็มไปด้วยเคอราตินชั้นคอร์เท็กซ์นี้เป็นชั้นที่แสดงคุณลักษณะของเส้นผมไม่ว่าจะเป็นความอ่อนนุ่ม สีสัน และความอวบอ้วน หรือ ความผอมของผม

ชั้นคิวติเคิล  (Cuticle)  ที่อยู่นอกสุดเป็นชั้นที่ประกอบด้วยเซลล์ตายทับซ้อนกัน 7 ชั้นแต่ละเซลล์เต็มไปด้วยเคอราตินใสๆส่วนคิวติเคิลนี้มีลักษณะคล้ายเกล็ดปลาผายออก(ซึ่งช่วยทำให้การดึงผมหลุดออกมาได้ยาก)เส้นผมส่วนที่โผล่พ้นผิวหนังขึ้นมามีแต่เซลล์ตาที่เต็มไปด้วยเคอราติน 


     

         คนเราจะมีเส้นผมโดยประมาณ คนละ 80,000-100,000  เส้นผมคนเราไม่ได้งอกตลอดเวลา แต่มีวงจรการเจริญเติบโตของมันโดยเฉพาะ สามารถ แบ่งได้เป็น 3 ระยะ…..

ที่แน่ชัดพบมากในวัยหนุ่มสาวพบน้อยในคนอายุเกิน45ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชายมีโอกาสเป็นเท่าๆกันอาการที่พบคือผมแหว่งหายไปเป็นหย่อมๆ มีลักษณะกลมหรือรีขอบเขตชัดเจนตรงกลางไม่มีเส้นผมแต่จะเห็นรูขุมขนส่วนหนังศีรษะในบริเวณนั้นเป็นปกติไม่แดงไม่เจ็บไม่คันไม่เป็นสะเก็ดหรือเป็นขุยอาจพบมีเพียง 1-2 หย่อมหรืออาจมากกว่านี้

1. ระยะการเจริญเติบโต    ในระยะนี้ต่อมรากผมจะอยู่ลึกที่สุด ซึ่งจะอยู่ในชั้นหนังแท้พร้อมกับจะมีหลอดเลือดมาหล่อเลี้ยงอยู่มากมาย อัตราการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยจะยาวขึ้นประมาณ 1 ซ.ม. ต่อ ระยะเวลา 1 เดือน ติดต่อกัน 2 – 6 ปี เส้นผมของคนเราประมาณ   90 % จะอยู่ในระยะการเจริญเติบโตนี้

2. ระยะพัก  เมื่อการเจริญเติบโตถึงที่สุดแล้วเส้นผมของคนเราก็จะเข้าสู่ ระยะพักระยะพักนี้จะเป็นเพียงช่วงสั้นๆโดยประมาณ 2- 3 สัปดาห์ ต่อมรากผมก็จะเลื่อนสูงขึ้นไปและจะแยกตัวออกจากหลอดเลี้ยงที่มาหล่อเลี้ยงเส้นผมเส้นผมของคนเราโดยประมาณ1 % ที่จะอยู่ในระยะพักนี้

3. ระยะหยุดการเจริญเติบโต ระยะหยุดการเจริญเติบโตนี้จะเป็นระยะสุดท้ายของเส้นผมต่อมรากผมจะค่อยๆเลื่อนสูงขึ้นไปเรื่อยๆและเส้นผมที่งอกใหม่ดันให้ผมเก่าหลุดร่วงไปโดยทั่วไประยะนี้จะกินเวลาประมาณ 3 เดือนและเส้นผมของคนเราโดยประมาณ 10% ที่อยู่ในระยะหยุดการเจริญเติบโต

         
        สรุปเมื่อเรารู้วงจรการเติบโตของเส้นผม ว่ามี 3 ระยะ ทำให้เราบอกได้ว่าการที่คนเรามีผมร่วงวันละ 10 100 เส้น ถือว่าเป็นปกติ ไม่ต้องกังวล เมื่อเราหวีผม หรือ สระผม ก็จะทำให้เส้นผมที่อยู่ในระยะ 3 คือระยะหยุดการเจริญเติบโตซึ่งเป็นระยะสุดท้าย หลุดร่วงง่ายขึ้นเส้นผมที่งอกมาใหม่นั้นเมื่อพ้นจากหนังศีรษะนั้นเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว จะประกอบด้วย โปรตีน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ปัญหาอยู่ที่การดูแลต่อมรากผมให้แข็งแรงเพราะรากผมเป็นเซลล์ที่มีชีวิตเปรียบได้เหมือนกับโรงงานผลิตเส้นผม  ถ้าการดูแลรากผมไม่ดีก็จะมีผลทำให้รากผมไม่แข็งแรงเส้นผมก็จะงอกผิดปกติได้ หรือถ้าปล่อยให้รากผมถูกทำลายก็จะทำให้เส้นผมใหม่งอกไม่ได้

ผมร่วงอย่างไรที่จะบอกได้ว่าผมร่วงผิดปกติ

วิธีที่จะทำให้ท่านช่วยวินิจฉัยตัวท่านเองว่ามีผมร่วงผิดปกติ หรือ มีแนวโน้มว่าจะมีอาการผมร่วง ผมบาง ศีรษะเถิก ศีรษะล้าน ได้ในอนาคต โดยตอบคำถามต่อไปนี้ :---
      
       1.ผมร่วงมากกว่า 100 เส้นต่อวัน ติดต่อกันนานกว่า 2 เดือน
      
       2. ผมบางลง และ/หรือ เส้นผมเล็กลง

       3. ศีรษะเถิก  ไรผมขยับขึ้นเรื่อยๆ

       4. พ่อ  แม่ หรือ ปู่  ย่า  ตา  ยาย มีประวัติผมร่วงผมบาง

หากคุณตอบว่าใช่มากกว่า 1ข้อ แสดงว่าคุณกำลังเผชิญกับปัญหา
ผมร่วง    ผิดปกติ  
ถึงเวลาแล้วที่คุณควรรีบหันมาใส่ใจดูแลเส้นผมอย่างจริงจัง
ก่อนที่ต่อมรากผมถูกทำลายอย่างถาวร