Skip Navigation Links
แพทย์ผู้รักษา >Expand แพทย์ผู้รักษา >
ติดต่อเรา >
ภาพตัวอย่างผู้มารักษาจริง >
ธรรมชาติของเส้นผม >
ผมร่วง ผมบาง >
ศรีษะเถิก ศรีษะล้านExpand ศรีษะเถิก ศรีษะล้าน
แผนที่ >
  
 

ศีรษะเถิก  ศีรษะล้าน

( ในเพศหญิง )

         ภาวะผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน ในผู้หญิงพบได้ไม่น้อยในผู้หญิงยุคปัจจุบัน  สาเหตุของ ผมร่วง ผมบาง และศีรษะล้าน  ในผู้หญิง  กรรมพันธุ์เป็นสาเหตุ  ที่พบได้บ่อยที่สุด พบได้ประมาณ 90% ของผู้หญิงศีรษะล้าน  ในผู้หญิงจะมีรูปแบบ แตกต่างจากผู้ชาย คือจะมี  ผมบาง หรือ ศีรษะล้าน เฉพาะตรงบริเวณกลางศีรษะเท่านั้น   ส่วนแนวผมด้านหน้ายังคงดีอยู่ไม่ถอยร่นเข้าไปเหมือนในผู้ชาย แต่บางคนอาจมี ศีรษะเถิกแบบผู้ชายก็ได  สาเหตุเช่นเดียวกับเพศชายแต่ยังไม่ทราบกลไก( PATHWAY )แท้จริง

 

  รูปแบบของศีรษะล้านในเพศหญิงมีหลายรูปแบบ

แบบที่ 1 มีลักษณะผมบางกลางศีรษะก่อนและเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ (Diffuse:Ludwig) ซึ่งพบได้บ่อยที่สุดรูปแสดงศีรษะล้านในเพศหญิง แบบที่ 1 (Diffuse:Ludwig)


   
                                                                 ระดับที่ 1  เริ่มมีผมบางลง         ระดับที่ 2 ผมบางมากขึ้น            ระดับที่ 3 ผมบางมาก
                                                                       แต่ยังบางไม่มาก                    เริ่มเห็นหนังศีรษะ                 เห็นหนังศีรษะชัดเจน


แบบที่ 2 มีลักษณะผมบางใกล้ขอบไรผมด้านหน้าและเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ (Frontal Accentuation:Olsen) เป็นแบบที่พบบ่อยรองลงมา

 


รูปแสดงศีรษะล้านในเพศหญิงแบบที่ 2 (Frontal Accentuation:Olsen)

 

แบบที่ 3 มีลักษณะเหมือนเกิดในเพศชาย(Male pattern hair loss Hamilton )ซึ่งพบได้น้อยที่สุด

       

 

รูปแสดงระดับความรุนแรงของผมบางในเพศหญิง