Skip Navigation Links
แพทย์ผู้รักษา >Expand แพทย์ผู้รักษา >
ติดต่อเรา >
ภาพตัวอย่างผู้มารักษาจริง >
ธรรมชาติของเส้นผม >
ผมร่วง ผมบาง >
ศรีษะเถิก ศรีษะล้านExpand ศรีษะเถิก ศรีษะล้าน
แผนที่ >
  
 

ศีรษะเถิก  ศีรษะล้าน

( ในเพศชาย )

                   สาเหตุของผมร่วงศีรษะล้านคือภาวะผมร่วงแอนโดรจินีติก ( Androgenetic  alopecia )  หมายถึงภาวะศีรษะล้านแบบผู้ชาย ( MALE PATTERN BALDNESS )  หรือภาวะผมร่วงกรรมพันธุ์ซึ่งพบได้มากกว่า 95 % เข้าใจว่าเกิดจากปัจจัยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 3 ประการดังนี้:--

       1.GENES ( ยีน )   ยีนคือหน่วยพันธุ์กรรมที่อยู่บนโครโมโซม โครโมโซมของคนเรามีทั้งหมด23คู่โดยได้รับมาจากพ่อและแม่อย่างละครึ่งเดิมพบว่าส่วนประกอบของสารพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซมเอ็กซ์ (x – chromosome) ซึ่งได้รับมาจากแม่มีความสำคัญและส่งผลให้เกิดภาวะผมร่วงชนิดนี้ขึ้น จึงทำให้บางคนคิดว่าพันธุกรรมจากแม่มีผลมากกว่าพันธุกรรมที่ได้รับจากพ่อการค้นพบยีนตัวรับแอนโดรเจน (androgen recepter gene)   บนโครโมโซม Xช่วยเสริมในการอธิบายว่า ทำไมรูปแบบศีรษะล้านในผู้ชายจึงเหมือนหรือคล้ายกับตาหรือญาติทางฝั่งแม่มากกว่าพ่อแต่ในปัจจุบันพบว่าผมร่วงจากภาวะนี้เกี่ยวข้องกับยีนมากกว่า 1 อัน (polygenic)และเร็วๆนี้มีการพบยีนบนโครโมโซมคู่ที่20ที่เกี่ยวข้องกับภาวะนี้ซึ่งสามารถถ่ายทอดมาได้จากทั้งแม่และพ่อทำให้สามารถอธิบายใหม่ได้เพิ่มเติมว่า  ทำไมลูกจึงมีศีรษะล้านรูปแบบคล้ายที่พบกับพ่อได้( แม้ว่าจะยังไม่เป็นที่ชัดเจนนักแต่ก็พบว่าพันธุกรรมที่ได้รับจากแม่ดูเหมือนว่าจะมีความสำคัญมากกว่าที่ได้รับจากพ่ออยู่เล็กน้อย )หมายความว่ามียันนี้เพียงอันเดียวก็สามารถแสดงลักษณะของศีรษะล้านรูปแบบนี้ออกมาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มียีนนี้อยู่จะแสดงลักษณะ (expressity)ของศีรษะล้านทุกคน เนื่องจากมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงลักษณะของยีนนี้ด้วยปัจจัยดังกล่าวได้แก่ ฮอร์โมน,อายุ,ความเครียด,และปัจจัยภายในของแต่ละบุคคล 

 

       2. HORMONES ( ฮอร์โมน ) ฮอร์โมนคือสารเคมีที่หลั่งออกจากต่อม (glands) เข้าสู่กระแสเลือด เพื่อไปออกฤทธิ์ยังอวัยวะเป้าหมาย ฮอร์โมนเพศชายที่สำคัญคือ เทสโทสเตอโรน (Testosterone ) สร้างมากที่ต่อมลูกหมากและอัณฑะ ฮอร์โมนนี้ทำให้เกิดลักษณะของความเป็นชาย  ทำให้อวัยวะเพศชายเจริญขึ้น  สร้างตัวอสุจิ  (Sperm ) กระตุ้นให้มีความรู้สึกทางเพศ กระตุ้นให้มีขนบริเวณ รักแร้  และ หัวเหน่า แต่ฮอร์โมนชนิดนี้สามารถทำให้เกิดศีรษะล้านได้ด้วย  เนื่องจากสามารถเปลี่ยนเป็น  DHT (ดูหัวข้ออะไรคือ DHT )  ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้รากขนเสื่อมลง และ ตายได้ นอกจากนี้ ฮอร์โมนนี้ยังผลิตขึ้นได้จาก  ต่อมหมวกไต  และ  รังไข่ ของผู้หญิงอีกด้วย     ดังนั้นในผู้หญิงจึงพบว่ามีปริมาณฮอร์โมนนี้อยู่ด้วย แต่พบในปริมาณ ที่น้อยกว่าในเพศชาย   ขบวนการการเปลี่ยนจากTestosterone    เป็น    DHT   จำเป็นต้องอาศัย     Enzyme ( เอ็นไซม์ )   ทีมีชื่อว่า         5- alpha-reductase  ในผู้ชายพบว่าเอ็นไซม์นี้มีการทำงานมากขึ้นในบริเวณที่มีผมร่วง ฮอร์โมน DHT จะลดระยะการเจริญของผม ทำให้ผมเข้าสู่ระยะพักเร็ว ผมจึงหลุดร่วงเร็ว

 

       3. AGE ( อายุ )  ไม่เฉพาะเพียงแต่ ยีน และ ฮอร์โมนเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับภาวะศีรษะล้านชนิดนี้ แม้ว่าในวัยรุ่นจะเริ่มมีฮอร์โมนเพศชาย Testosterone แต่ภาวะนี้ยังพบได้น้อยในวัยรุ่น และพบมากขึ้นตามอายุ ดังนั้นอายุที่มากขึ้นจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะศีรษะล้านรูปแบบเพศชาย แต่จะเริ่มขึ้นเมื่อใดนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล  อายุเป็นสาเหตุได้อย่างไร ยังไม่เป็นที่เข้าใจชัดนัก ภาวะผมร่วงไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงที่แปรผันตามอายุ แต่กลับพบเป็นวงจรมีช่วงที่ผมร่วงเร็วขึ้นหรือช้าลงสลับกันไป ดังนั้นจึงน่าจะมีปัจจัยอื่นที่มากระตุ้นทำให้เกิดภาวะผมร่วงอีก แต่อย่างไรก็ตามพบว่าเมื่ออายุมากขึ้น ปริมาณของเส้นผมจะลดลง แม้ว่าจะไม่มีปัจจัยด้านพันธุกรรม จากการศึกษาพบว่าเมื่ออายุมากขึ้นเส้นผมจะหดตัวทำให้ขนาดของเส้นผมและความยาวของเส้นผมลดลง นอกจากนี้รากขนยังทำงานน้อยลง และปริมาณของรากขนก็จะลดลงด้วย ทำให้ผมบนหนังศีรษะดูบางได้ในบางบริเวณ ทั้งนี้อาจเกิดเนื่องจากความเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้น และปริมาณการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงยังบริเวณหนังศีรษะด้วย

 

DHT ( Dihydrotestosterone )

            ฮอร์โมนเพศชายที่สำคัญคือเทสโทสเตอโรน   (Testosterone )  ฮอร์โมนชนิดนี้ สามารถทำให้เกิดศีรษะล้านได้ด้วย เนื่องจากสามารถเปลี่ยนเป็นDHT ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้รากขนเสื่อมขบวนการการเปลี่ยนจากTestosteroneเป็น DHTจำเป็นต้องอาศัย  Enzyme ( เอ็นไซม์ ) ทีมีชื่อว่า  5- alpha-reductase

            DHT มีผลยังไงกับเรา ? ถ้ามันมีอยู่มากที่ผิวหนัง ก็จะมีส่วนกระตุ้นให้ต่อมไขมันใหญ่ขึ้น ผิวหนังก็จะมีน้ำมันออกมามากขึ้น พอเจอกะฝุ่นหรือสิ่งสกปรกก็อาจจะเกิดการอุดตันเป็นสิวอักเสบขึ้นมาได้ ถ้ามันเป็นต่อมไขมันที่รากผม DHTจะจับกับเซลล์สร้างเส้นผม และออกฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการสร้างเส้นผมปกติ ทำให้เส้นผมใหม่ที่ขึ้นมาทดแทนเส้นผมเดิมที่ร่วงไป มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ จนในที่สุดเกิดภาวะ ผมบาง และ ศีรษะล้าน ตามมา แต่ถ้ามันไปมีอยู่มากที่ต่อมลูกหมาก ก็จะมีส่วนทำให้เกิดอาการต่อมลูกหมากโตได้
                     

สูตรเคมี
Dihydrotestosterone

                   ลักษณะศีรษะล้านในผู้ชายมักเริ่มจากมีการถอยร่นของแนวผมทางด้านหน้าลึกเข้าไปเป็นง่าม และเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามอายุ บางคนอาจมี ศีรษะล้าน ด้านหลังตรงบริเวณขวัญร่วมด้วย สุดท้ายแล้วถ้าผมยังไม่หยุดร่วง ศีรษะล้าน ทั้ง 2 บริเวณจะลามเข้าหากันจนกลายเป็น ศีรษะล้าน บริเวณกว้าง ซึ่งจะเป็นมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ของคนๆนั้น

 

ความรุนแรงของศีรษะล้านจำแนกได้เป็น 7 ระยะ