Skip Navigation Links
แพทย์ผู้รักษา >Expand แพทย์ผู้รักษา >
ติดต่อเรา >
ภาพตัวอย่างผู้มารักษาจริง >
ธรรมชาติของเส้นผม >
ผมร่วง ผมบาง >
ศรีษะเถิก ศรีษะล้านExpand ศรีษะเถิก ศรีษะล้าน
แผนที่ >
  

ภาพตัวอย่างผู้มารักษาจริง  ( สงวนลิขสิทธิ์ ) 
 


หลังรักษา 2 เดือน


หลังรักษา 7 เดือน

< BACK NEXT >