Skip Navigation Links
แพทย์ผู้รักษา >Expand แพทย์ผู้รักษา >
ติดต่อเรา >
ภาพตัวอย่างผู้มารักษาจริง >
ธรรมชาติของเส้นผม >
ผมร่วง ผมบาง >
ศรีษะเถิก ศรีษะล้านExpand ศรีษะเถิก ศรีษะล้าน
แผนที่ >
  
 
 

ดำเนินการโดย นายแพทย์ยงยุทธ อาริยะชน(อาฮูยา)

 
     
     
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต

 
 

คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล

 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 
     
 
     
แพทยศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล สาขารัฐศาสตร์ การสาธารณสุข  สภาผู้แทนราษฎร
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2548-2549